Nawigacja

O Szkole

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce

   Najważniejszą ideą Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce jest wszechstronny rozwój ucznia i jego dobro. Głównym celem jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności. Działalność dydaktyczno – wychowawcza, opiekuńcza oraz działalność organów szkoły prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa. Zapewniamy uczniom bardzo dobre warunki lokalowe.

  Umożliwiamy naszym uczniom osiąganie wysokiej jakości kształcenia i wychowania poprzez:

 • najwyższe kwalifikacje nauczycieli;
 • wyposażenie klasopracowni w nowoczesne pomoce naukowe;
 • umożliwienie w szerokim zakresie rozwijania zainteresowań uczniów i wyrównywania braków;
 • stwarzamy warunki do samokształcenia nauczycieli, doskonalenia zawodowego i ich wszechstronnego rozwoju.

   Jesteśmy szkołą wszechstronnego rozwoju, przyjazną dla ucznia, która :

 • uczy samodzielności, asertywności, przygotowuje do życia;
 • uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, przygotowuje młodego człowieka do dorosłości, wychowuje w duchu tolerancji, uczy szacunku, poszanowania wartości pracy.

   Zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nauczanie zgodne z najnowszymi tendencjami w reformie oświatowej, nowoczesną bazę dydaktyczną.

   Stwarzamy możliwości: aktywnego spędzania wolnego czasu (wycieczki, biwaki, rajdy), korzystania z biblioteki i czytelni z bogatym i systematycznie aktualizowanym księgozbiorem oraz dostęp do ICIM, korzystania z dwóch dobrze wyposażonych pracowni informatyczno – internetowych, ze stałym dostępem do Internetu i wyposażonych w tablicę interaktywną, rozwijania sprawności fizycznej uczniów na bazie trzech sal gimnastycznych w pełni wyposażonych w sprzęt sportowy, boiska ,,Orlik” oraz ,,Biały Orlik”, korzystania ze stołówki szkolnej i świetlicy.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. 3 Maja 54
  17-200 Hajnówka
 • (085) 682 20 78
  fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć