Aktualności

Piątek 15.01.2021

Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021


Szanowni Państwo,

Rodzice   Uczniowie   Nauczyciele

W związku z zakończeniem ferii zimowych (4-17.I.2021) i podjęciem nauki przez uczniów od 18 stycznia 2021 informuję, że w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce wprowadza się:

 

Klasy I-III

- od 18.I.2021 klasy I- III nauka stacjonarna w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS

- świetlica funkcjonuje zgodnie z ustalonym harmonogramem

- stołówka szkolna od 20.I.2021 dostępna dla uczniów klas I-III w czasie pobytu w szkole

- szczegółowe informacje będą przekazywane przez wychowawców

 

Klasy IV-VIII

- w klasach IV –VIII będzie nadal prowadzona edukacja zdalna

- w klasach IV-VIII lekcje odbywają się na platformie Microsoft Teams w trybie video-lekcji, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem lekcji

 

Do komunikacji pomiędzy uczniami, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami będzie służył dziennik elektroniczny LIBRUS, wszyscy zobowiązani są do systematycznego sprawdzania wiadomości w e-dzienniku.

 

 

Alina Pietraszek

                            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hajnówce

 


Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce - FERIE

Poradnia oferuje i zapewnia  różnorodne formy wsparcia:

- porady i konsultacje udzielane dzieciom/młodzieży, rodzicom i nauczycielom, w tym możliwości skorzystania z telefonicznych i e-mailowych porad i konsultacji (adresy e-mail znajdują się na stronie Poradni w zakładce aktualności)

- diagnozowanie trudności dydaktycznych, wychowawczych, innych;

- terapie psychologiczne, wspierające;

- trening umiejętności społecznych – zgłoszenia w sekretariacie Poradni;

- zajęcia w czasie ferii w grupach do 5-ciu osób:  „Warsztaty plastyczne”, a także  spotkania z cyklu „Ferie z wyobraźnią”- informacje na stronie Poradni, telefonicznie 85 682 23 05Zasady organizacji nauki zdalnej


 


 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce
    ul. 3 Maja 54
    17-200 Hajnówka
  • (085) 682 20 78
    fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć