Aktualności

Wtorek 11.05.2021

Komunikat w sprawie dni wolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

1-6 kwietnia 2021  - wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

30 kwietnia 2021/piątek

4 maja 2021/wtorek

25 -27 maja 2021/ wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021/piątek

Podstawa prawna  - § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)

 

Uczniowie   Nauczyciele   Rodzice

Komunikat w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hajnówce w dniach 5-14 maja 2021

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 i 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). będą obowiązywały następujące zasady:

 1. Nauka stacjonarna w klasach I-III. 
 2. W szkole będzie funkcjonowała opieka świetlicowa dla uczniów zapisanych do świetlicy.
 3. W szkole będzie funkcjonowała stołówka szkolna dla uczniów, którzy mają w szkole naukę stacjonarną.
 4. Uczniowie klas IV – VIII mają prowadzone nadal zajęcia w systemie zdalnym. 
 5. W szkole mogą być prowadzone stacjonarne konsultacje dla uczniów klas VIII przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
 6. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
 7.  Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hajnówce

Alina Pietraszek

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce
  ul. 3 Maja 54
  17-200 Hajnówka
 • (085) 682 20 78
  fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć