Nawigacja

Projekty

 

Projekty aktualne:

 

Projekt Otwarta szkoła

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dziecka - Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela - Załącznik nr 1a

Oświadczenie uczestnika projektu - Załącznik nr 2

 

Projekty archiwalne:

 

UCZNIOWIE NASZEGO GIMNAZJUM

WZOREM POPRZEDNICH LAT

UCZESTNICZĄ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

Z MATEMATYKI

"LEPSZA SZKOŁA"

 

►Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

 

 • Warsztaty języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce odbyły się w ramach realizacji projektu transgranicznego „Różni a tacy sami”.

W zajęciach pt. „British Royal Family” wzięło udział 10 uczniów z klas IV-VI.

Uczniowie poznali tradycje i obyczaje brytyjskiej rodziny królewskiej. Zdobyli wiedzę na temat Królowej Elżbiety II ( jej dzieciństwa i młodości). Przypomnieli informacje o symbolach i flagach Królestwa Wielkiej Brytanii. Poznali ważne miejsca w życiu rodziny królewskiej oraz królewskie zainteresowania. Wykonali projekt dotyczący Królowej Elżbiety II.

Na zakończenie zajęć odbył się konkurs, w którym uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę  zdobytą w czasie uczestnictwa w warsztatach.

Barbara Androsiuk

 

 

 • W ramach realizacji projektu „Różni a tacy sami” przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt  „Tradycje i obrzędy Euroregionu Puszczy Białowieskiej”. Wzięli w niej udział uczniowie kasy I b Gimnazjum Nr 1.

Podczas warsztatów młodzież poznawała dawne zwyczaje, tradycje i obrzędy ludowe związane z różnymi uroczystościami i świętami religijnymi. Uczestnicy warsztatów przeprowadzali wywiady i rozmowy ze swoimi dziadkami, starszymi członkami rodzi. Rodzicami i nauczycielami na temat ich zwyczajów i tradycji obchodzenia świąt w naszym regionie. Zebrane informacje uczniowie prezentowali podczas zajęć.  Szczególną uwagę poświęcono zapoznaniu się i omówieniu tradycji i obrzędów związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Zaduszek oraz Sobótki („Noc Kupały”). Uczniom bardzo podobały się zwyczaje w naszych wsiach, szczególnie obchodzenia Nowego Roku, np.  po powrocie z nabożeństwa wieczorem wyciąganie przez panny słomy ze strzechy domu, co wróżyło jaki będzie przyszły mąż. Często spotykanym na Podlasiu zwyczajem w Wigilię Nowego Roku było posypywanie ścieżek od domu chłopaka do domu dziewczyny jako znak łączącego ich uczucia oraz zdejmowanie bramek i furtek z ogrodzenia.

Zebrane wiadomości o tradycjach i obrzędach posłużyły do wykonania przez uczniów albumów. Informacje o zajęciach warsztatowych ze zdjęciami umieszczone zostały na stronie internetowej szkoły.

 

  Prezentacja_Pan_Tadeusz.pptx

Danuta Samerek

 

 •  ,,Papierowe fantazje – świat origami”  

   W ramach realizacji microprojektu ,,Różni a tacy sami” przeprowadzono warsztaty ,,Papierowe fantazje – świat origami”. Uczniowie klasy Vb zapoznali się z historią origami oraz technikami origami tradycyjnego (klasycznego) i modułowego. Wykorzystując sposoby składania trójkątów, kół i kwadratów (origami płaskie), stworzyli na kartkach kompozycje własne lub przez naśladownictwo. Wzorując się na sposobach składania kwadratu (origami tradycyjne), wykonali bukiet z tulipanów. Za najciekawszą dzieci uznały technikę origami modułowego. Tą metodą wykonały tulipany i łabędzie.

   Podopiecznym bardzo spodobały się zajęcia. Nabyte umiejętności będą mogły wykorzystać w szkole i w domu, ucząc się i bawiąc.

 

                                                                                                                    Irena Bagrowska

 

 • Sprawozdanie z realizacji microprojektu  ,,Różni a tacy sami”

 

   Ważny element microprojektu ,,Różni a tacy sami” stanowią warsztaty o zróżnicowanej tematyce. Zajęcia odbywały się od sierpnia 2014 roku, ich zakończenie przypada na miesiące zimowe.

   W warsztatach dotyczących historii Hajnówki i Prużan uczestniczyło dziesięcioro uczniów klasy VI a. Odbywały się one od sierpnia do listopada 2014 roku. Były  poświęcone poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy na temat Hajnówki , jej powstania, rozwoju, osobliwości oraz uzyskaniu najistotniejszych informacji dotyczących Prużan.  Przybliżyły rozwój Prużan od wieków średnich do współczesności. Pozwoliły poznać okoliczności i ważne postacie, które wpływały na rozwój Hajnówki i Prużan. Uświadomiły podobieństwa i różnice kulturowe  społeczności obu miejscowości.

   Podsumowania informacji o Hajnówce dokonała Alla Gryc, autorka licznych publikacji dotyczących naszego miasta, między innymi monografii ,,Hajnówka w starej fotografii”.

   Wszyscy uczestnicy warsztatów wzięli udział w konkursie wiedzy o Hajnówce i Prużanach. Pierwsze miejsce uzyskał Jakub Woroniecki, drugie zdobyli Dorota Sztyler i Łukasz Borowik.  Uczniowie wykonali albumy i prace plastyczne poświęcone obu miejscowościom.

   Warsztaty służyły realizacji podstawowego celu  microprojektu - minimalizowaniu barier transgranicznych pomiędzy społecznością Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce a Średnią Szkołą nr 5 w Prużanach - oraz celów szczegółowych: kreowaniu więzi społecznych, rozwijaniu zainteresowań uczniów historią swego miasta i rodzimej miejscowości partnera przedsięwzięcia.

   Zdobytą wiedzę historyczną szóstoklasiści mogli wykorzystać podczas cyklu zajęć poświęconych baśniom i legendom okolic Hajnówki i Prużan, Puszczy Białowieskiej. Uczniowie poznali ciekawe podania dzięki dostępnym publikacjom, wywiadom z najstarszymi członkami swoich rodzin. Zredagowali własne legendy, w których wykazali się niezwykłą wyobraźnią, umiejętnością łączenia realiów z fantastyką.

 

                                                                                                                  Wanda Wojcieszek

 

 

 

 • Sprawozdanie z realizacji projektu

     W roku szkolnym 2013-2014 oraz 2014-2015 w naszej szkole jest realizowany projekt unijny ,,Różni a tacy sami", który trwa od 15.04.2014 do 31.03.2015r. Wartość całego projektu wynosi 50 000 euro.
     Projekt polega na współpracy dwóch instytucji oświatowych Euroregionu Puszcza Białowieska - Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce i Średniej Szkoły nr 5 z Prużan. Jego celem nadrzędnym jest minimalizowanie barier transgranicznych pomiędzy społecznością szkolną Zespołu Szkół nr1 w Hajnówce a Średnią Szkołą nr 5 w Prużanach.
Do celów szczegółowych współpracy należą:
- kreowanie więzi społecznych, a także minimalizowanie barier psychologicznych i stresotwórczych pomiędzy uczniami i nauczycielami polskimi oraz białoruskimi poprzez wspólną realizację zadań;
- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego wśród społeczności lokalnej;
- rozwijanie zainteresowań młodzieży polskiej i białoruskiej oraz ich nauczycieli.
     Działania, które odbyły się w ramach realizacji projektu:
18 maja grupa polskich uczniów wraz z uczniami białoruskimi pokonała tor przeszkód w Parku linowym w Doktorcach oraz zwiedziła Muzeum Rolnicze w Ciechanowcu. Następnego dnia odbyły się zawody sportowe zespołów dwóch szkół. Zwycięstwo odnieśli uczniowie naszej szkoły.  Uczestnicy rozgrywek  otrzymali nagrody w postaci słodyczy i sprzętu sportowego.
Kolejnym przedsięwzięciem przeprowadzonym w dniach 19-22.06.2014r. był rajd rowerowy po Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy. Uczniowie obu szkół zwiedzili posiadłość Dziadka Mroza, Muzeum Przyrodnicze w Kamieńcu, Muzeum Przyrodnicze w Białowieży, obejrzeli panoramę Białowieży z wieży widokowej, zwiedzili Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży, spacerowali Szlakiem dębów królewskich.

Pod koniec sierpnia nasi uczniowie wyjechali do Prużan. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia sportowo-artystyczne, w których uczestniczyli również uczniowie z Białorusi (piaskografia, warsztaty rękodzielnictwa oraz zawody sportowe). Drugiego dnia obie grupy wyjechały do stolicy Białorusi - Mińska. Uczniowie obejrzeli popis delfinów w delfinarium ,,Nemo", zwiedzili zoo. Zobaczyli osobliwości miasta. Z gmachu Biblioteki Narodowej podziwiali panoramę Mińska. Trzeciego dnia uczestnicy projektu udali się do monastyru w Żyrowiczach. Poznali historię tego obiektu sakralnego.
28 września najmłodsi uczestnicy projektu wyjechali do Kozłówki i Kazimierza Dolnego. W Kozłówce zwiedzili zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich. W Kazimierzu podziwiali słynny rynek, wznieśli się na Górę Trzech Krzyży i obejrzeli eksponaty w Muzeum Przyrodniczym.
W dniach 24-26 października miała miejsce kolejna wizyta gości z Białorusi.  Uczniowie uczestniczyli we wspólnej zabawie przy ognisku w Topile. Atrakcję stanowiły regionalne potrawy, śpiew, gra na gitarze. 25 października obie grupy wyjechały do Warszawy. W stolicy zwiedziły Zamek Królewski, Starówkę, Centrum Nauki Kopernik. Ostatniego dnia tej wizyty zostały przeprowadzone warsztaty malarskie i bibułkarskie oraz nauka poloneza.

 W trakcie realizacji projektu odbywają się równolegle warsztaty:
- przyrodnicze (B.Dawidziuk-10g)
-artystyczno - matematyczne (I.Bagrowska-10g)
-teatralne (D. Samerek - 10g)
- informatyczne (M. Biedula -10g)
-j. angielskiego (N. Sancewicz -10g,  B. Androsiuk -10g)
- historia Hajnówki i Prużan ( W. Wojcieszek - 10g);
- baśnie i legendy regionu hajnowskiego i prużańskiego (W. Wojcieszek -5g)
-obyczaje i obrzędy Puszczy Białowieskiej (E. Szwed-15g).

     W styczniu i lutym 2015r. odbędą się uroczyste podsumowania realizacji całego projektu po stronie białoruskiej i polskiej. Zostaną zaprezentowane rezultaty działań objętych projektem:
- przedstawienie teatralne w wykonaniu grupy polskiej i grupy białoruskiej, zrealizowane na podstawie fragmentów ,,Pana Tadeusza"  Adama Mickiewicza;
- wystawa prac plastycznych: albumów, plakatów, rysunków, figur geometrycznych, kwiatów wykonanych z bibuły ;
- kalendarz;
- prezentacja multimedialna, ukazująca najważniejsze działania całego projektu.


Microprojekt „Different and yet the same" is realized by School Complex No. 1 in Hajnówka, Poland and Secondary School No. 5 in Pruzhany, Republic of Belarus, Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 is financed by the European Union and the Town Hall of Hajnówka realized under the partnership project  „Support of cross-border local communities initiatives in the Białowieża Forest Euroregion”.

 


     W trakcie realizacji projektu został zakupiony sprzęt dla naszej szkoły (aparat fotograficzny, laptop, tablica interaktywna, materiały promocyjne w postaci koszulek i czapeczek sportowych, plecaków, artykułów piśmienniczych,  nagrody za udział w konkursie wiedzy o Hajnówce i Prużanach i konkursie z języka angielskiego.
     W projekcie uczestniczy 59 uczniów i 8 nauczycieli naszej szkoły. Głównym koordynatorem  projektu jest dr Eugenia Panfiluk.

     N. Sancewicz

W. Wojcieszek

 

 • 25 października 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wraz z opiekunami, Paniami: Danutą Samerek, Beatą Dawidziuk, Wandą Wojcieszek, Nadią Sancewicz i Panem Mirosławem Biedulą, udali się na wycieczkę do Warszawy. Odbyła się ona w ramach projektu "Różni a tacy sami". Brali w niej udział uczniowie naszej szkoły, a także nasi projektowi partnerzy, czyli młodzież z Prużan, z Białorusi.

  Pomimo wczesnej godziny odjazdu wszystkim dopisywał dobry humor i radość z wyprawy. Pierwszym punktem naszej wycieczki był Zamek Królewski. Przewodnik oprowadził nas po wielu pięknie udekorowanych salach i komnatach, opowiadając przy tym ciekawe fakty i historie z nimi związane. Potem, pomimo deszczowej pogody, udaliśmy się na spacer uliczkami Starego Miasta, które również kryją w sobie wiele tajemnic. Następnie rozgrzaliśmy się i odpoczęliśmy w restauracji „Rozdroże”, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. Po zregenerowaniu sił wyruszyliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Tam, przez kilka godzin wypróbowaliśmy ponad kilkaset interaktywnych urządzeń, na których sprawdzaliśmy swoją wiedzę, spostrzegawczość, zwinność lub siłę. Wszystkie wynalazki były bardzo ciekawe i poruszały naszą wyobraźnię. Po skończonej zabawie mogliśmy zajrzeć do sklepiku z pamiątkami.
  Późnym wieczorem wróciliśmy do domu i choć zmęczeni wzbogaciliśmy się o nowe, miłe wspomnienia, które zapewne na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

Michalina Borys

 

 • Amatorzy rowerowej turystyki rekreacyjnej doskonale wiedzą, że podziwianie uroków przyrody oraz zmaganie się z własnymi słabościami, na które narażeni są cykliści podczas kilkudziesięciokilometrowych tras, to znakomity sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także nawiązywanie nowych znajomości. Zalety płynące z „ rowerowych wyzwań” poznali uczestnicy rajdu, zorganizowanego przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce oraz Średniej Szkoły nr 5 w Prużanach w ramach projektu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina o nazwie „Różni, a tacy sami”.

Rowerowa wyprawa polsko – białoruskiej młodzieży trwała cztery dni - od 19 do 22 czerwca. Czas ten obfitował w wiele niezapomnianych wrażeń i emocji. Pierwszego dnia rajdu pokonaliśmy najdłuższy odcinek, bo ponad pięćdziesięciokilometrowy. Trasa wiodła z Białowieży do Kamieniuk, malowniczej miejscowości po stronie białoruskiej. Po drodze zawitaliśmy do krainy Dziadka Mroza i jego towarzyszki Śniegulinki. W Kamieniukach zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, a w drodze powrotnej do Białowieży zachwycaliśmy się urokliwymi widokami rozciągającymi się w okolicach Jeziora Ladzkiego. Podróżując pięknymi trasami rowerowymi po białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej,  w głębi duszy zazdrościliśmy Białorusinom tak dogodnych warunków do uprawiania turystki rowerowej.  Do Białowieży dotarliśmy późnym popołudniem. W internacie białowieskiego Technikum Leśnego czekał na nas zasłużony nocleg, chociaż, mimo zmęczenia, do późnych godzin wieczornych trwały spotkania i rozmowy, sprzyjające nawiązaniu przyjaźni polsko – białoruskiej młodzieży.

Kolejne trzy dni rajdu obejmowały okolice Białowieży. Chcieliśmy pokazać białoruskim uczniom jak najwięcej  naszej, polskiej puszczańskiej przyrody. Dlatego zaplanowaliśmy zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Parku Pałacowym, zwiedzanie  Muzeum Przyrodniczo – Leśnego oraz podziwianie leśnych mieszkańców  Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Wieczorami odbywały się zajęcia sportowe oraz dyskoteki. Podczas wspólnych zabaw  znikały różnice narodowościowe i kulturowe, bo mimo iż młodzież z innych krajów, to jednak takie same potrzeby i wartości. W niedzielne przedpołudnie musieliśmy się rozstać. Uczniowie z Prużan skierowali się w stronę przejścia granicznego w Białowieży, my natomiast w kierunku Hajnówki. Zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzach, dotarliśmy na miejsce cali i zdrowi. W pamięci pozostały wspomnienia, które, jak fotograficzne klisze, można przewijać w nieskończoność, rozkoszując się wspólnie spędzonymi chwilami. Na szczęście kolejne spotkanie uczniów z Zespołu Szkół nr 1 i Średniej Szkoły nr 5 w Prużanach nastąpi już w sierpniu, podczas kilkudniowej wycieczki na Białoruś.

Anna Giermaniuk

 

 • W ramach realizacji projektu ,,Różni a tacy sami” niedzielę 18 maja spędziliśmy w szkole wraz z białoruskimi kolegami i koleżankami. Uczestniczyliśmy w turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rywalizacja była bardzo wyrównana aż do konkurencji piątej, w której nasza drużyna wyszła na prowadzenie. Przeszkody były bardzo trudne, lecz pan M.Biedula dobrze nas przygotował  i  daliśmy radę . Po zakończeniuniu  rywalizacji sędziowie rozdali nam nagrody -kosz słodyczy a także piłki do gry. Następnie  udaliśmy się do małej sali gimnastyczną,  na której uczyła nas poloneza nauczycielka tańca z Białorusi. Początki były bardzo trudne, ale pani Olga Wiluk dokonała cudów. Okazało się, że wszyscy skrywamy w sobie „ talent do tańca”. Kto wie ,może  w przyszłości  wystąpimy w tańcu z gwiazdami? ;)

                                                                                         Patryk Kruszewski i Gabriel Boruta kl. Ia gim.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. 3 Maja 54
  17-200 Hajnówka
 • (085) 682 20 78
  fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć