Nawigacja

Kadra pedagogiczna

rok 2017/2018

          NAZWISKO IMIĘ                                NAUCZANY PRZEDMIOT                            PEŁNIONA FUNKCJA


1 Pietraszek Alina język polski, logopeda dyrektor
2 Pietruczuk Helena matematyka wicedyrektor
3 Ackiewicz Maria religia prawosławna  
4 Androsiuk Barbara język angielski, język niemiecki

wychowawczyni kl.IV a - SP nr 1

5 Artysiewicz Halina matematyka                                        wychowawczyni kl.VIII a - SP nr 1
6 Bagińska Ewa świetlica  
7 Bagrowska Irena matematyka, chemia wychowawczyni kl.VI b - SP nr 1
8 Biedula Mirosław informatyka, technika wychowawca kl. VIII b - SP nr 1
9 Buchwald Dariusz Grzegorz fizyka  
10 Budzyńska Anna język polski wychowawczyni kl. VII b – SP nr 1
11 Bujnowska Bożena edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. II a – SP nr 1
12 Choroszewska Anna informatyka  
13 Culepa Katarzyna religia zielonoświątkowców   
14 Czemerych Teresa świetlica  
15 Dawidziuk Beata przyroda, biologia wychowawczyni kl. VII c - SP nr 1
16 Dębowski Sławomir geografia  

17

Downarowicz Andrzej

wychowanie fizyczne

 
18 Drapało Marzena biologia, przyroda wychowawczyni kl. IV c - SP nr 1
19 Dziemieńczyk Aleksandra nauczyciel wspomagający  
20 Gawryluk Mirosława edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. III a  – SP nr 1
21 Giermaniuk Anna język polski, język angielski wychowawczyni kl. VI a  – SP nr 1
22 Giżewska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna, historia wychowawczyni kl. I b - SP nr 1
23 Górska Marzena biblioteka  
24 Grygoruk Tomasz informatyka, wychowanie fizyczne wychowawca kl. IV b - SP nr 1
25 Kruczkowska Emilia język angielski,zajęcia artystyczne wychowawczyni kl. VII a -SP nr 1
26 Kruszewska Barbara informatyka, matematyka  
27 Kordecka Małgorzata geografia  
28 Kościewicz Krystyna świetlica  
29 Ks. Ignatowicz Jerzy religia prawosławna  
30 ks. Zbucki Rafał religia katolicka  
31 Ks. Markiewicz Michał religia prawosławna  

32

Kuczko Irena

wychowanie fizyczne, świetlica

 

33 Kuszczuk Paweł wychowanie fizyczne, pomoc nauczyciela  
34 Lipka Raisa edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. II b – SP nr 1
35 Lasota Romuald wychowanie fizyczne  
36 Łęczycka Agnieszka nauczyciel rehabilitant  
37 Marzec Halina religia katolicka  
38 Masalska Angelina język białoruski  
39 Nabokow  Rosłoń Mariola pedagog  
40 Nowicki Bogdan edukacja dla bezpieczeństwa  
41 Nowik Alina historia, wos wychowawczyni kl. III a – Gim. nr 1
42 Panasiuk Joanna psycholog  
43 Panfiluk Anna biblioteka  
44 Petruk Taisa wychowanie fizyczne wychowawczyni kl. V c – SP nr 1
45 s. Chełstowska Marianna religia katolicka  
46 Samerek Danuta język polski, wychowanie do życia w rodzinie wychowawczyni kl. V b – SP nr 1
47 Sancewicz Nadia

język angielski, język rosyjski

wychowawczyni kl. V a – SP nr 1
48 Skiepko Paulina muzyka  
49 Sosnowski Robert język angielski wychowawca kl. III b - Gim. nr 1
50 Tichończuk Alina  edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. III b – SP nr 1
51 Wojcieszek Wanda język polski, język rosyjski wychowawczyni kl. III a - Gim. nr 1
52 Zabrocka Magdalena logopeda  

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
    Szkoła Podstawowa nr 1
    ul. 3 Maja 54
    17-200 Hajnówka
  • (085) 682 20 78
    fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć