Nawigacja

Kadra pedagogiczna

rok 2017/2018

          NAZWISKO IMIĘ                                NAUCZANY PRZEDMIOT                            PEŁNIONA FUNKCJA


1 Pietraszek Alina język polski, logopeda dyrektor
2 Pietruczuk Helena matematyka wicedyrektor
3 Ackiewicz Maria religia prawosławna  
4 Androsiuk Barbara język angielski, język niemiecki

 

5 Artysiewicz Halina matematyka                                        wychowawczyni kl.VII b - SP nr 1
6 Bagińska Ewa świetlica  
7 Bagrowska Irena matematyka, chemia wychowawczyni kl.V b - SP nr 1
8 Biedula Mirosław informatyka, technika wychowawca kl. VII a - SP nr 1
9 Budzyńska Anna język polski wychowawczyni kl. VI b – SP nr 1
10 Bujnowska Bożena edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. I a – SP nr 1
11 Choroszewska Anna informatyka  
12 Culepa Katarzyna religia zielonoświątkowców   
13 Czemerych Teresa edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. III c – SP nr 1
14 Dawidziuk Beata przyroda, język angielski, biologia wychowawczyni kl. VI c - SP nr 1

15

Downarowicz Andrzej

wychowanie fizyczne, technika

 
16 Drapało Marzena biologia, przyroda  
17 Fedoruk Mirosława geografia  
18 Frankowska Anna świetlica, język białoruski  
19 Gawryluk Mirosława edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. II a  – SP nr 1
20 Giermaniuk Anna język polski, język angielski, logopeda wychowawczyni kl. V a  – SP nr 1
21 Giżewska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna, historia wychowawczyni kl. III a - SP nr 1
22 Górska Marzena biblioteka  
23 Grygoruk Tomasz informatyka  
24 Kruczkowska Emilia język angielski,zajęcia artystyczne wychowawczyni kl. VI a -SP nr 1
25 Kruszewska Barbara informatyka, matematyka wychowawczyni kl. III b  – Gim. nr 1
26 Kordecka Małgorzata geografia  
27 Kościewicz Krystyna świetlica  
28 Ks. Ignatowicz Jerzy religia prawosławna  
29 ks. Zbucki Rafał religia katolicka  
30 Ks. Markiewicz Michał religia prawosławna  

31

Kuczko Irena

edukacja wczesnoszkolna

 

32 Lipka Raisa edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. I b – SP nr 1
33 Lasota Romuald wychowanie fizyczne  
34 Ludwiczak Andrzej wychowanie fizyczne  
35 Marzec Halina religia katolicka  
36 Nabokow  Rosłoń Mariola pedagog  
37 Nowicki Bogdan edukacja dla bezpieczeństwa  
38 Nowik Alina historia wychowawczyni kl. II a – Gim. nr 1
39 Panasiuk Joanna psycholog  
40 Panfiluk Anna biblioteka  
41 Petruk Taisa wychowanie fizyczne wychowawczyni kl. IV c – SP nr 1
42 Romaniuk Krzysztof muzyka  
43 s. Chełstowska Marianna religia katolicka  
44 Samerek Danuta język polski, wychowanie do życia w rodzinie wychowawczyni kl. IV b – SP nr 1
45 Sancewicz Nadia

język angielski, język rosyjski

wychowawczyni kl. IV a – SP nr 1
46 Sosnowski Robert język angielski wychowawca kl. II b - Gim. nr 1
47 Szwed Elżbieta

fizyka

 
48 Tichończuk Alina  edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. III b – SP nr 1
49 Wojcieszek Wanda język polski, język rosyjski wychowawczyni kl. III a - Gim. nr 1

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
    Szkoła Podstawowa nr 1
    ul. 3 Maja 54
    17-200 Hajnówka
  • (085) 682 20 78
    fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć