Nawigacja

Kadra pedagogiczna

rok 2016/2017

          NAZWISKO IMIĘ                                NAUCZANY PRZEDMIOT                            PEŁNIONA FUNKCJA


1 Fedoruk Mirosława  geografia dyrektor
2 Ackiewicz Maria religia prawosławna  
3 Androsiuk Barbara język angielski, język niemiecki

 

4 Artysiewicz Halina matematyka                                        wychowawczyni kl.VI b - SP nr 5
5 Bagińska Ewa świetlica  
6 Bagrowska Irena matematyka, chemia wychowawczyni kl.IV v - SP nr 5
7 Biedula Mirosław informatyka, technika wychowawca kl. VI a - SP nr 5
8 Budzyńska Anna język polski wychowawczyni kl. V b – SP nr 5
9 Bujnowska Bożena edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. II b – SP nr 5
10 Choroszewska Anna informatyka wicedyrektor
11 Culepa Katarzyna religia zielonoświątkowców   
12 Czemerych Teresa edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. II c – SP nr 5
13 Dawidziuk Beata przyroda, język angielski, biologia wychowawczyni kl. V c - SP nr 5

14

Downarowicz Andrzej

wychowanie fizyczne, technika

 
15 Drapało Marzena biologia, przyroda  
16 Frankowska Anna świetlica, język białoruski  
17 Gawryluk Mirosława edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. I b  – SP nr 5
18 Giermaniuk Anna język polski, język angielski, logopeda wychowawczyni kl. IV a  – SP nr 5
19 Giżewska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. III a - SP nr 5
20 Górska Marzena biblioteka  
21 Kruczkowska Emilia język angielski,zajęcia artystyczne wychowawczyni kl. V a -SP nr 5
22 Kruszewska Barbara informatyka, matematyka wychowawczyni kl. II b  – Gim. nr 1
23 Kordecka Małgorzata geografia  
24 Kościewicz Krystyna świetlica  
25 Ks. Ignatowicz Jerzy religia prawosławna  
26 ks. Siergiejczuk Arkadiusz religia katolicka  
27 Ks. Markiewicz Michał religia prawosławna  

28

Kuczko Irena

edukacja wczesnoszkolna

wychowawczyni kl. II a - SP nr 5

29 Lipka Raisa edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. III c – SP nr 5
30 Lasota Romuald wychowanie fizyczne  
31 Ludwiczak Andrzej wychowanie fizyczne  
32 Mackiewicz Aneta język niemiecki  
33 Marzec Halina religia katolicka  
34 Nabokow  Rosłoń Mariola pedagog  
35 Nowicki Bogdan edukacja dla bezpieczeństwa  
36 Nowik Alina historia wychowawczyni kl. I a – Gim. nr 1
37 Panasiuk Joanna psycholog  
38 Panfiluk Anna biblioteka  
39 Petruk Taisa wychowanie fizyczne wychowawczyni kl. III b – Gim. nr 1
40 Pietruczuk Helena matematyka, zajęcia techniczne  
41 Romaniuk Krzysztof muzyka  
42 s. Chełstowska Marianna religia katolicka  
43 Samerek Danuta język polski, wychowanie do życia w rodzinie  
44 Sancewicz Nadia

język angielski, język rosyjski

wychowawczyni kl IIIa - Gim. nr 1
45 Sosnowski Robert język angielski wychowawca kl. I b - Gim. nr 1
46 Szwed Elżbieta

fizyka

 
47 Tichończuk Alina  edukacja wczesnoszkolna wychowawczyni kl. II b – SP nr 5
48 Wojcieszek Wanda język polski, język rosyjski wychowawczyni kl. II a - Gim. nr 1

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Hajnówce
    Zespół Szkół nr 1
    ul. 3 Maja 54
    17-200 Hajnówka
  • (085) 682 20 78
    fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć