Nawigacja

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2017/2018

 

1. Kryteria i terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka na rok szkolny 2017/ 2018.

Rekrutacja_do_klasy_pierszej_szkol_podstawowych_20172018.odt

Uchwala_rekrutacja_do_szkol_podstawowych.pdf

Zarz_dzenie_-_terminy_rekrutacji.odt

2. Zasady przyjęć do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Hajnówce

Zasady_przyjec_do_klas_I_w_Szkole_Podstawowej_nr_1_na_rok_szkolny_2017.doc

2. Lista uczniów przyjętych na podstawie zgłoszenia rodziców (zamieszkałych w obwodzie szkoły).

Lista_uczniow_przyjetych__do_Szkoly_Podstawowej_nr_1(1).docx

3. Lista kandydatów  zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych

zgłoszonych na podstawie wniosków (zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostanie podana do publicznej wiadomości po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w dn. 23. 05. 2017 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w terminie od 24. 05. 2017 r. do dnia 31. 05. 2017 r. (dotyczy tylko kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

5. Przydział uczniów do poszczególnych klas zostanie podany po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w dn. 2. 06. 2017 r.

Lista uczniów w klasie I a wychowawczyni B. Bujnowska

Lista uczniów w klasie I b wychowawczyni R. Lipka

 

Wniosek_dziecka_do_kl_17_18.doc

Zgloszenie_dziecka_do_kl_I_2017_18.doc

Wyprawka pierwszoklasisty

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
    Szkoła Podstawowa nr 1
    ul. 3 Maja 54
    17-200 Hajnówka
  • (085) 682 20 78
    fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć