Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/18

 

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce

rok szkolny 2017/18

 

L.p.

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

 1.  

Androsiuk Barbara

 Zespół dyd- wyr. z języka angielskiego – kl. Va - Wtorek

   s.23

 

Koło j. angielskiego

kl. I – III SP – Poniedziałek s. 5

 

 1.  

Artysiewicz Halina

Zespół dyd- wyr. z matematyki

Kl. IVa - Czw. s.37

13.50-14.35

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki

Kl. Va - wtorek

13.50-14.35

s.37

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki

VI b - Środa

14.45-15.30

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki-  IIa Gim. - Czwartek

14.45-15.30

 

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki – II b Gim - Wtorek

14.45-15.30

.

Koło  matematyczne- Va - środa

13.50-14.35

 

 1.  

Ackiewicz Maria

 

Koło biblijne - Wtorek

13.00-14.45   s.0

 

 

 1.  

Bagrowska Irena

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki

Kl. V b - Czwartek

13.50-14.35

s.45

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki Kl. Va - Czwartek

12.55-13.40

s.45

 

-Zespół dyd- wyr. z

Matematyki - środa

14.45-15.30

s.45

 

zajęcia z chemii – kl. II-III Gim. - wtorek

14.45-15.30

s.45

 

 

 

 

 1.  

Biedula Mirosław

 

BRD z elementami informatyki - Czwartek

15.30-16.15

s.21

 

 

 1.  

Budzyńska Anna

 

Zespół dyd- wyr. z j. polskiego

Kl. VI b - Środa

14.45-15.30

s.35

 

Zespół dyd- wyr. z j. polskiego

Kl. II b Gim. - wtorek

13.50-14.35

s.35

 

-Zajęcia dyd- wyr. z j. polskiego  kl. VI b - Piątek s.35

12.55-13.40 s.

 

-Zajęcia dyd- wyr. z j. polskiego  kl.III b Gim. - Wtorek s.35

14.45-15.30

 

-Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j.polskiego - Wtorek s.35

15.30-16.15

 

 

 1.  

Bujnowska Bożena

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. IV b - Poniedziałek

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.VII a,b -

Środa

 

-Zespół dyd- wyr. kl.Ia - Środa  s.4

11.40-12.25

 

 

-Zajęcia artystyczne-2h - wtorek

 

 

 1.  

Czemerych Teresa

 

-Zespół dyd- wyr. – IIIc SP - Poniedziałek

s.6

 

Zespół dyd- wyr. -III c - Wtorek  s.6

 

-Koło ortograficzne - Czwartek s.6

 

-Koło artystyczne - Środa  s.6

 

 

 

 1.  

Dawidziuk Beata

 

Zespół dyd- wyr. z języka angielskiego kl.VI b - Wtorek s.46

13.50-14.35

 

Zespół dyd- wyr. z języka angielskiego

Kl.VII b chł. - Piątek  s.43

13.40-14.35

 

 

 

 1.  

Downarowicz Andrzej

Zajęcia rekreacyjne - Wtorek

14.45.15-30

 1.  

Gawryluk Mirosława

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. IIa i IIIa - Środa

12.55.13.40

s.8

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. IV b - środa

13.50.14.35

s.8

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.VI b - czwartek

12.55-13.40

s.8

 

Zespół dyd- wyr. kl.II - Poniedziałek

11.50-12.35

s.8

 

 

 

Zajęcia z uczniem zdolnym –kl. IIa - czwartek

11.50-12.35

s.8

 

 1.  

Giermaniuk Anna

 

Zespół dyd- wyr. z języka polskiego kl. Va - Wtorek s.40

8.00-8.45

 

 

Zespół dyd- wyr. z języka polskiego kl. VI c - Środa s.40

12.55-13.40

 

Zespół dyd- wyr. kl. II - Poniedziałek

 

 

Zajęcia z uczniem zdolnym - czwartek

 

 1.  

 

Giżewska Elżbieta

 

Zespół dyd- wyr. kl.IIIa SP - Poniedziałek

12.55-13.40 s.30

 

Koło LOP - Środa s.30

12.55-13.40

 1.  

Kruczkowska Emilia

 

Zespół dyd- wyr. z języka angielskiego kl. Via - Piątek

13.50—14.35

s.29

 

Koło plastyczne

Kl. IV- VII - Czwartek

14.45-15.30

 

 1.  

Kruszewska Barbara

 

Zespół dyd- wyr. z

matematyki  - kl. VI - Środa

14.45-15.30

s.24

 

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki – kl.III b gim - środa

13.50-14.35

s.24

 

Zajęcia z matematyki -

kl.VI - Poniedziałek

14.45-15.30

(co 2 tygodnie)

 

 

Zajęcia z matematyki

III b Gim - Poniedziałek

14.45-15.30

(co 2 tygodnie)

 

 1.  

 

Kuczko Irena

 

Zajęcia sportowe

 klas I-III SP 1 - Poniedziałek

14.45-15.30

 1.  

Lasota Romuald

 

Zajęcia sportowe - Wtorek

14.40-15.25

 

 1.  

Lipka Raisa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. IV - Środa

12.45-13.30 s.3

 

-zajęcia dyd-wyr. kl. Ib - Poniedziałek

12.45-13.30

 

 

-zajęcia dyd.-wyr. kl.Ib - Czwartek

11.50-12.30

 

 

koło artystyczne - Wtorek

11.45.12.30

 

 1.  

Nabokow-Rosłoń M.

-zajęcia socjoterapeutyczne - wtorek

12.55-13.40

 

-zajęcia socjoterapeutyczne - Czwartek

12.55-13.40

 

 1.  

Nowik Alina

 

Zespół dyd- wyr. z historii - Wtorek

13.50-14.35

 

 

 1.  

Panasiuk Joanna

-zajęcia terapii grupowej SP - Poniedziałek

8.00-8.45

 

-zajęcia terapii grupowej Gim. - Środa

13.55-14.40

 

 1.  

Petruk Taisa

-SKS dz. kl.Va - Piątek

13.50-14.35

 1.  

Pietruczuk Helena

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki  - kl. IV c - Czwartek

13.50- 14.35

s.38

 

Zespół dyd- wyr. z matematyki – kl. IIIa Gim. - Wtorek

13.50-14.35

 1.  

Romaniuk Krzysztof

 

-chór szkolny - Czwartek

15.35-16.25

S.29

 

 1.  

Samerek Danuta

Zespół dyd- wyr. z języka polskiego –kl. IV b - Poniedziałek

13.50- 14.35

s.30

 

 

Zespół dyd- wyr. Z - Wtorek

13.50-14.35

s.30

 

- zajęcia teatralne - wtorek

12.55-13.40

 

Zespół dyd- wyr. - Środa

14.35- 15.30

 

 

 1.  

Sancewicz Nadia

Zespół dyd- wyr. z języka angielskiego - kl. V b - Poniedziałek

8.00-8.45 s.39

 

 

Zespół dyd- wyr. z języka angielskiego -  kl. VII b - Czwartek

14.45-15.30

s.23

 

Zespół dyd- wyr. z j. angielskiego – kl.IVa - Piątek

13.50-14.35 s. 23

 

Zespół dyd- wyr. z

j. angielskiego – IIa,b Gim. - czwartek

15.30-16.15

 

 

 1.  

Sosnowski Robert

Zespół dyd- wyr. z

języka angielskiego - kl.IVc - Poniedziałek

11.55-13.40

s.37

 

 

Zespół dyd- wyr. z języka angielskiego kl. IIb Gim. - Poniedziałek

13.50-14.35

 

Zespół dyd- wyr. Z - Wtorek

14.45-15.30

 

j. angielskiego – IIa, IIb Gim.  - Piątek

14.45-15.30

 

 1.  

Szwed Elżbieta

Rewalidacja ucz. kl. IIIb SP - Środa -12.40

s.30 Piątek- 7.30

Sala logopedyczna

 

Zespół dyd- wyr. z fizyki – kl. VII SP,

IIa, IIb gim - Poniedziałek

14.40-15.35 s.46

 

 

Rewalidacja- kl. V - Piątek

Od godz. 13.45

 

 1.  

Tichończuk Alina

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.IIIb,

 IIIc SP - Czwartek

11.50-12.35

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.VI c - Środa

12.45-13.30

 

Zajęcia plastyczne

Kl. III b - Poniedziałek

12.55-13.40

 

Zajęcia dyd. –wyr. –kl. III b - Piątek

11.50-12-35

 

Zajęcia opiekuńcze

ucz. kl. III b - Poniedziałek

11.45-12.30

świetlica

 1.  

Wojcieszek Wanda

Zespół dyd- wyr. z języka polskiego kl. IV a - Poniedziałek

12.55-13.40 s.36

 

 

Zespół dyd- wyr. z języka polskiego kl. VIIb - poniedziałek

14.45-15.30 s.36

 

Koło j. polskiego - Poniedziałek

13.50-14.35 s.36

 

Zajęcia dyd.- wyr.

kl. IIa Gim. - środa

13.55-14.35 s.36

 

 1.  

Frankowska Anna

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne – Gim. - Wtorek-16.00  s.7

Czwartek

16.00 –s.7

 

Zajęcia rewalidacyjne SP - Piątek

8.00 s.7

 

     32.

Grygoruk

Tomasz

Koło informatyczne

Kl. IV-VI - Wtorek s. 20

     33.

Halina Marzec

Przygotowanie  ucz. do I-szej Komunii Sw.i

Bierzmowania - s.5

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. 3 Maja 54
  17-200 Hajnówka
 • (085) 682 20 78
  fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć