Nawigacja

Ważne informacje Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy Regulamin świetlicy Zadania świetlicy Formy zajęć

Świetlica

Ważne informacje

Zgłoszenie do świetlicy

 

 

 1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00-8.00 oraz 10.30 - 16.00.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 3. W świetlicy obowiązują REGULAMIN ZACHOWANIA W ŚWIETLICY, z którymi dzieci zapoznają się na pierwszych zajęciach w świetlicy (REGULAMIN dostępny jest na gazetce ściennej w świetlicy oraz stronie internetowej szkoły www.sp1hajnowka.edupage.org).
 4. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.
 5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.
 6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 7. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologiem celem rozwiązywania trudności wychowawczych.


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. 3 Maja 54
  17-200 Hajnówka
 • (085) 682 20 78
  fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć